پنجشنبه 9 آذر 1402 | Thursday 30 November 2023

 

 

 

.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی انجمن علمی جراحان عمومی درون بین ایران

بدینوسیله از کلیه اعضای پیوسته انجمن علمی جراحان عمومی درون بین ایران برای حضور در مجمع عمومی عادی انجمن که در روز پنجشنبه مورخ ۲۵ شهریور از ساعت 00:15 تا 23:45 بصورت الکترونیک به آدرس iman.behdasht.gov.ir تشکیل می گردد دعوت بعمل می آید.

دستور جلسه:

1- انتخابات هیات مدیره و بازرس بصورت الکترونیک در سامانه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی به آدرس http//:iman.behdasht.gov.ir
هیات مدیره انجمن علمی جراحان عمومی درون بین ایران

انجمن علمی جراحان عمومی درون بین ایران2 انجمن علمی جراحان عمومی درون بین ایران1 گزارش مختصر از هفدهمین کنگره بین المللی جراحی های درون بین بارداری بعد از جراحی چاقی شانزدهمین کنگره بین المللی جراحی هاوتکنیک های کم تهاجمی

تهران- خیابان ستارخان- خیابان نیایش- خیابان شهید مازیار منصوری- مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی

ساعت کار دفتر انجمن روزهای اداری از ساعت 8 صبح الی  14 می باشد.

شماره تماس:تلفن: 64352127 - 021 
 فکس:
وب سایت: www.isaes.org

Template Design:Dima Group