يكشنبه 12 تير 1401 | Sunday 3 July 2022

 

 

 

.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی انجمن علمی جراحان عمومی درون بین ایران

بدینوسیله از کلیه اعضای پیوسته انجمن علمی جراحان عمومی درون بین ایران برای حضور در مجمع عمومی عادی انجمن که در روز پنجشنبه مورخ ۲۵ شهریور از ساعت 00:15 تا 23:45 بصورت الکترونیک به آدرس iman.behdasht.gov.ir تشکیل می گردد دعوت بعمل می آید.

دستور جلسه:

1- انتخابات هیات مدیره و بازرس بصورت الکترونیک در سامانه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی به آدرس http//:iman.behdasht.gov.ir
هیات مدیره انجمن علمی جراحان عمومی درون بین ایران

بارداری بعد از جراحی چاقی اسامی فلوشیپ های فارغ التحصیل جراحی های درون بین کشور(لاپاروسکوپی) شانزدهمین کنگره بین المللی جراحی هاوتکنیک های کم تهاجمی آگهی دعوت مجمع عمومی عادی One Anastomosis/Mini-Gastric Bypass (OAGB/MGB) as Revisional Surgery Following Primary Restrictive Bariatric Procedures: a Systematic Review and Meta-Analysis

اخبار **

تهران- خیابان ستارخان- خیابان نیایش- خیابان شهید مازیار منصوری- مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی

ساعت کار دفتر انجمن روزهای اداری از ساعت 8 صبح الی  14 می باشد.

شماره تماس:تلفن: 64352127 - 021 
 فکس:
وب سایت: www.isaes.org

Template Design:Dima Group